Referencie

Čo o nás povedali...

Na prípravu jedál používame len tie najkvalitnejšie potraviny od rokmi overených dodávateľov. Preto je jedným z našich dodávateľov práve Chrien.

Koliba Pacho / šéfkuchár

Som spokojný s dodávateľom Mraziarne CHRIEN ZVOLEN, kvôli spoľahlivosti, stabilite sortimentu a flexibilite. Doporučujem ho všektým gastronómom

p. Noskovič / šéfkuchár Hotela Kaskády

POĎAKOVANIA

SOŠ Lesnícka Banská Štiavnica

Prijmite naše úprimné poďakovanie za vynikajúcu spoluprácu a poskytnutú pomoc počas Lesníckeho dňa v Botanickej záhrade SOŠ v Banskej Štiavnici, Tohto roku sa konal už 11. ročník a aj napriek nepriaznivému počasiu sa ho súčastnilo okolo 900 návštevníkov. Boli tu skoro všetky vekové kategórie od najmenších skôlkarov cez školopovinné deti prvého a druhého stupňa, gymnazisti, stredoškoláci, rodiny s deťmi, ba aj návštevy zo zahraničia Maďarsko, Mexiko. Táto akcia sa počas rokov trvania stala známou  a vyhľadávanou. Veľmi si Vážime, že ste nám v tento deň spoluumožnili poskytnúť ocenenie pre deti a ostatných návštevníkov tejto akcie. Všetkých Vaše mrazené výrobky potešili a tiež výborne chutili, boli ako balzam za nepriaznivým počasím, zohriali nielen telo, ale svojou chuťou aj dušu. Boli ako sladká bodka za akciou. Ďakujeme Vám a Vašu ochotu a ústretovaosť, svojím sponzorským príspevkom Ste tejto akcii dodali sladký rozmer.

Aj vďaka Vám bola táto akcia úspešná a pomohla deťom aj širokej verejnosti priblížiť sa k prírode a jej pochopeniu. Eše raz veľká vďaka. „Lesu a prírode zdar!“

Ing. Miroslav Ďurovič, Riaditeľ školy

ZŠI pre SP Viliama Gaňu

Ďakujeme Vám za Vašu podporu – sponzorský príspevok na organizáciu 11. ročníka Celoslovenských zimných športových hier žiakov so sluchovým postihnutím. Vďaka Vašej podpore s nám opäť podarilo zorganizovať úspešný ročník tejto akcie. Tréning a súťaže mladých nadaných športovcov sa konali v dňoch 13-16. 2. 2017 na Krahuliach pri Kremnici. Veľmi si vážime Váš príspevok pre sluchovo postihnuté deti, ktoré majú predpoklady, aby z nich vyrástli noví reprezentanti Slovenska v lyžovaní.

Ing. Miroslava Mošková, Riaditeľka pre SP a CŠPP

Základná škola Hliník nad Hronom

Chcela by som Vám poďakovať za deti v ZŠ Hliník nad Hronom, za poskytnuté mrazené ovocie v rámci Zdravej desiaty. Ďakujeme.

F. Indrová, vedúca ŠJ.

Základná škola P. Jilemnického 1813/1 Zvolen

Touto cestou Vám chceme poďakovať za venovanie ceny do tomboly na Školskú tanečnú zábavu.

Mgr. Anna Cúttová, Riaditeľka školy

SOŠ obchodu a služieb Prievidza

Dovoľte mi poďakovať sa za Váš sponzorský príspevok na Gastro dni na našej škole.

Dagmar Kmeťová, Vedúca školskej jedálne

DD a DSS Záhonok Zvolen

Ďakujeme Vám za poskytnutie sponzorského daru na oslavu 30. výročia založenia DD a DSS Záhonok Zvolen. Vážime si Vašu priazeň a podporu. S pozdravom.

PhDr. Mária Machayová, Riaditeľka DD a DSS

Ďakovné listy